Usługi

Nasza oferta tłumaczeń ustnych obejmuje:

  • tłumaczenia konsekutywne, podczas których prelegent zatrzymuje się co kilka zdań, tak aby tłumacz mógł przełożyć wygłoszony fragment. Tłumaczenia konsekutywne są najczęściej wykonywane podczas spotkań w małym gronie, w trakcie negocjacji lub podczas spotkań, podczas których nie ma możliwości skorzystania ze specjalistycznego sprzętu niezbędnego do wykonania tłumaczenia symultanicznego;
  • tłumaczenia ustne poświadczone, podczas których tłumacz przysięgły poświadcza dokumenty powstałe podczas np. czynności notarialnych, zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy lub innych spotkań, na których wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego;
  • tłumaczenia symultaniczne polegające na równoczesnym tłumaczeniu na język obcy. Tłumaczenia symultaniczne są najczęściej wykonywane podczas konferencji czy spotkań, podczas których istnieje możliwość skorzystania ze specjalistycznego sprzętu niezbędnego do wykonania tłumaczenia symultanicznego;
  • tłumaczenia szeptane, podczas których tłumacz znajduje się obok słuchacza i ściszonym głosem przekłada słyszany tekst. Tłumaczenia szeptane są najczęściej wykonywane podczas konferencji lub spotkań, podczas których nie są wykonywane tłumaczenia konsekutywne lub symultaniczne;
  • asystę tłumaczeniową, podczas której tłumacz towarzyszy klientowi zapewniając mu doraźną pomoc w czasie rozmów lub przy załatwianiu różnego rodzaju formalności. Asysta tłumaczeniowa jest najczęściej zapewniana podczas np. wizyt w zakładach, podczas których tłumacz jest stale do dyspozycji zleceniodawcy.  

Zapewniamy:

  • zespół doświadczonych tłumaczy ustnych
  • wysoką kulturę osobistą znajomość zasad dress code
  • atrakcyjne warunki finansowe dopasowane do danego projektu
  • jasne i czytelne kryteria współpracy
  • krótki czas odpowiedzi na złożone zapytanie