Usługi

W ostatnich latach coraz większa liczba tłumaczonych przez nas tekstów oprócz elementów stricte prawnych czy finansowych zawierała również zagadnienia z różnych dziedzin nauki czy techniki. Mając to na uwadze, postanowiliśmy rozszerzyć naszą działalność i zaoferować naszym klientom tłumaczenia naukowe i techniczne. Tłumaczenia naukowe i techniczne wykonywane są wyłącznie przez tłumaczy z dużym doświadczeniem i znających daną dziedzinę we współpracy z inżynierami, technikami i pracownikami naukowymi. Dzięki takiemu podejściu, gwarantujemy, że powierzone nam teksty są przetłumaczone z pełnym zrozumieniem danej tematyki i z zachowaniem obowiązującej w danej firmie terminologii. Mając na względzie znaczenie tekstów naukowych i technicznych, kładziemy szczególny nacisk na rzetelność i dokładność dokonywanych przez nas przekładów.

Wykonywane przez nas tłumaczenia techniczne i naukowe obejmują, m.in.:

 • artykuły naukowe
 • branżowe strony internetowe
 • dokumentację badawczo-rozwojową
 • dokumentację inwestycyjną
 • dokumentację przetargową
 • instrukcje obsługi, montażu i konserwacji wszelkiego rodzaju linii i urządzeń
 • książki, podręczniki i inne dokumenty uniwersyteckie
 • normy krajowe (PN) i międzynarodowe (EN, DIN i ISO)
 • opracowania statystyczne
 • oprogramowanie i teksty informatyczne
 • rozprawy naukowe