Usługi

Lokalizacja polega na dostosowaniu treści i formy tłumaczonego tekstu do realiów danego środowiska kulturowego i językowego. Najczęściej lokalizowane są strony internetowe, oprogramowanie, materiały marketingowe i gry komputerowe.

Oferujemy lokalizację, m.in.:

  • stron internetowych
  • dokumentacji dla użytkowników
  • gier komputerowych
  • materiałów multimedialnych