Usługi

Oprócz tłumaczeń specjalistycznych, oferujemy naszym klientom również inne kompleksowe usługi językowe. Zapewniamy usługi wysokiej jakości, wykonane terminowo przez zespół specjalistów za rozsądną cenę.

Tłumaczenia uwierzytelnione
Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) wykonywane jest przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wykonujemy tłumaczenia uwierzytelnione, m.in.:

  • aktów notarialnych
  • dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdów
  • dokumentów firmowych (m.in. NIP, REGON, KRS, wpis do ewidencji)
  • dokumentów sądowych (m.in. pozwy, postanowienia, wyroki, protokoły)
  • dokumentów urzędowych (m.in. świadectwa, dyplomy, akty zgonu, ślubu, urodzenia)
  • wypisów z ksiąg wieczystych
  • wypisów z KRS, umów spółek, statutów, umów handlowych
  • dyrektyw, rozporządzeń, aktów prawnych