O Pro Słowo

Kontakt

  • ProSłowo
  • ul. Literacka 45c/9
  • 61-641 Poznań
Specjalizacja i doświadczenie

ProSłowo świadczy specjalistyczne usługi tłumaczeniowe z zakresu prawa, bankowości, finansów, rachunkowości oraz dziedzin im pokrewnych. Ponadto, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, nasze biuro rozszerzyło swoje usługi o tłumaczenia naukowe i techniczne. Jako że specjalizujemy się tylko w kilku dziedzinach, mamy pewność, że oferowane przez nas usługi spełniają oczekiwania naszych klientów i są na wysokim poziomie. Naszymi klientami są polskie i zagraniczne kancelarie prawne, instytucje finansowe, organy administracji publicznej, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe i osoby fizyczne.

Właściwy dobór tłumaczy

Wiemy, że tłumaczenia specjalistyczne wymagają przede wszystkim doskonałej znajomości danej dziedziny i odpowiedniego doświadczenia, dlatego współpracujemy wyłącznie z prawnikami-lingwistami, tłumaczami przysięgłymi, tłumaczami z co najmniej 5 letnim doświadczeniem i native speakerami oraz korzystamy z wiedzy konsultantów specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach. Dzięki starannej selekcji współpracujących z nami tłumaczy, mamy pewność, że przetłumaczony tekst spełnia oczekiwania naszych Klientów.

Elastyczność czasowa i cenowa

Wyróżnia nad elastyczne podejście do Klienta i szybka reakcja na wprowadzane zmiany. Każdemu Klientowi zapewniamy dopasowane do jego potrzeb stawki i terminy wykonania zlecenia. Nasze ceny nie odbiegają od stawek innych biur tłumaczeń, a w niektórych przypadkach są korzystniejsze, biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie tłumaczenia są tłumaczone przez tłumaczy specjalizujących się w danej dziedzinie.

Bezpieczeństwo i poufność

Zapewniamy bezpieczeństwo i całkowitą poufność przekazywanych nam informacji i danych. Każdy tłumacz współpracujący z naszym biurem zobowiązany jest podpisać oświadczenie o zachowaniu w poufności wszelkich dokumentów udostępnianych mu w ramach wykonywanego tłumaczenia.

Zarządzanie terminologią

Zapewniamy wewnętrzną spójność tłumaczonych dokumentów dzięki zastosowaniu specjalistycznych narzędzi CAT i TM (m.in. Trados, Wordfast, XTM Cloud) wspomagających proces tłumaczeniowy.